کانساران آریا

درباره شرکت ما

مجموعه تخصصی کانساران آریا با دارا بودن دهها معدن فعال، چند واحد فرآوری و میکرونیزاسیون به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان مواد اولیه صنایع کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی و چینی مظروف، سیمان سفید، آجرنما به شمار می آید. این مجموعه در زمینه مشاوره در امور معدنکاری و ارایٔه خدمات مشاورهای جهت راه اندازی و فرمولاسیون خطوط تولید صنایع مذکور نیز در عرصه صنعت کشور فعالیت چشمگیری دارد.

لیست معادن هلدینگ کانساران آریا

۱- معادن بالکلی و سیلیس منطقه دامغان (علیان-امیرآباد-لارستان)

این معدن در نزدیکی روستای خراسانلو از توابع شهرستان خرمدره واقع در استان زنجان و به شکل یک پلیگون چهار ضلعی به مساحت ۳.۳۵ کیلومتر مربع و دارای ذخیره قطعی ۵.۶۰۰.۰۰۰ تن و استخراج سالیانه ۲۹۰.۰۰۰ تن بوده و استخراج آن به صورت روباز میباشد و بهرهبردارآن شرکت نوریاران نگین آسیا (سهامی خاص) از مجموعه معدنی فلات آسیا است.

Chemical ananlysis(آنالیز شیمیایی)

Major mineral phases :Quartz – Kaolinite (آنالیز مینرالی) Physical properties (خواص فیزیکی)

Sample

SiO2 %

Al2O3 %

Fe2O3 %

TiO2 %

CaO %

MgO %

Na2O %

K2O %

SO3 %

LOI %

MnO %

P2O5 %

NKS

۷۴.۳۵

۱۷.۳۶

۰.۱۲

۰.۱

۰.۱۸

۰.۰۲

۰.۰۶

۰.۱۷

۰.۱۸

۶.۸۴

۰.۰۱<

۰.۱۸

NK1

۷۶.۲۵

۱۶.۸

۰.۶۷

۰.۱

۰.۰۶

۰.۰۴

۰.۰۴

۰.۵۴

۰.۰۲<

۵.۲

۰.۰۱

۰.۰۸

Physical properties

NKS

NK1

Density (Kg/m3)

۱.۶۴

۱.۶۴

Viscosity (P)

۱۵

۱۵

Dry strength (Kg/m2)

۶

-

Fired Shrinkage

۷۰

۷۰

WA

-

-

Fired whiteness

Snow white

White to pink

α ۲۵-۵۰۰

۸۲

۸۲

مطالعات کانی شناسی به روش XRD و شیمیایی به روش XRF بیانگر ترکیب اصلی کایٔولینیت و کوارتز بوده و عدم وجود سایر کانیها و عناصر مزاحم در این ماده معدنی است. مطالعه خواص فیزیکی این کایٔولن نشان دهنده سفیدی رنگ بعد از پخت بسیار خوب و سطح پوشش دهندگی مناسب و ضریب انبساط حرارتی بالا میباشد و به همین دلیل قابلیت مصرف در فریت سازی و در فرمولاسیون انگوب و

لعاب برای ایجاد تعادل ضریب انبساط حرارتی بدنه و لعاب به جای مواد گران قیمت را دارد.

مهمترین خواص فیزیکی کایٔولن خراسانلو که باعث شده سالیانه بیش از ۲۵۰ هزار تن خاک به کارخانجات سیمان سراسر کشور جهت تولید سیمان سفید و کارخانجات کاشی و سرامیک جهت تولید کاشی پشت سفید و پرسلان استفاده شود عبارتند از:

Most important physical properties:

 • - Whiteness up to 92%

 • - High firing temperature

 • - Suitable white filler for porcelain tiles and white cements

 • - Very good rheology

  Material reserve : 5.6 MT

۲- معادن فلدسپات منطقه رزن (آق داغ ۱-آق داغ۲-آق داغ غربی)
 1. مجموعه معادن فلدسپات رزن شامل آق داغ ۱، آق داغ ۲ و آق داغ غربی در استان همدان، بخش مرکزی شهرستان رزن، در مجاورت روستای ورقستان و به صورت سه پلیگون چند ضلعی با مجموع مساحت ۱/۴۵ کیلومتر مربع و دارای ذخیره قطعی بیش از ۶.۰۰۰.۰۰۰ تن و استخراج سالیانه در حدود ۵۰۰.۰۰۰ تن به صورت روباز میباشد. بهرهبردار آن شرکت رستاک سنگ معدنی فلات آسیا (سهامی

  خاص) از مجموعه معدنی فلات آسیا میباشد.

  Chemical ananlysis (آنالیز شیمیایی)

  : Anortite – Quartz Major Mineral Phases (آنالیز مینرالی)

Sample

SiO2 %

Al2O3 %

Fe2O3 %

TiO2 %

CaO %

MgO %

Na2O %

K2O %

SO3 %

LOI %

MnO %

P2O5 %

F3

۵۷.۶۲

۱۸.۱۶

۰.۹۵

۰.۸۴

۹.۳۵

۳.۹۷

۶.۴۸

۰.۲۴

۰.۰۱<

۲.۰۹

۰.۰۲

۰.۱۱

Physical properties(خواص فیزیکی)

Physical properties

F3

Density (Kg/m3)

۱.۶۷

Viscosity (P)

۱۲

Dry strength (Kg/m2)

-

Fired shrinkage

۰.۵

WA

۲۰

Fired whiteness

Light gray

α ۲۵-۵۰۰

۱۰-۷×۶۵

مطالعات کانیشناسی به روش XRD و شیمیایی به روش XRF بیانگر وجود کانی فلدسپار کلسیک (آنورتیتی) به عنوان کانی اصلی میباشد در مطالعات مربوط به خواص فیزیکی ویژگی مهم پایین بودن ضریب انبساط حرارتی (α) و رنگ تا حدی سفید آن است. با توجه به اینکه در تولید کاشی و سرامیکهای پرسلانی و کف داشتن بدنههای سفید پخت از اهداف اصلی تولیدکنندگان میباشد و به منظور نیل به این هدف در تولید بدنه سفید رنگ از کانیهای سیلیسدار استفاده میشود که این امر موجب افزایش ضریب انبساط حرارتی بدنه

میگردد. فلدسپات آق داغ رزن به منظور رفع این مشکل و برای کاهش ضریب انبساط حرارتی میتواند بسیار موثر باشد.

Most important physical properties:

 • - Very low C.T.E

 • - Light gray fired color

 • - Suitable white filler for porcelain tiles

 • - Very good rheology

Material reserve : 6 MT

۳- معدن خاک صنعتی منطقه آوج (خروس دره – کاروانسرا)

معادن آوج شامل دو معدن خاک صنعتی خروسدره و معدن جنوب غرب خروسدره در استان قزوین، بویٔین زهرا، بخش آوج، روستای خروس دره، معدن خاک صنعتی خروس دره و به صورت دو پلیگون چندضلعی به مساحت ۸/۷۶ کیلومتر مربع و مجموعا دارای ذخیره قطعی بیشاز ۷.۰۰۰.۰۰۰ تن و استخراج سالیانه ۲۵۰.۰۰۰ تن به صورت روباز می باشند. بهره برداران آنها شرکت نگین آران آسیا

(سهامی خاص) و شرکت خاک صنعتی کاروان آوج (سهامی خاص) از مجموعه معدنی فلات آسیا میباشند.

Chemical ananlysis(آنالیز شیمایی)

Mineral Phases :Quartz – Montmorilonite–Illite - Albite Major Physical properties(خواص فیزیکی)

Sample

SiO2 %

Al2O3 %

Fe2O3 %

TiO2 %

CaO %

MgO %

Na2O %

K2O %

SO3 %

LOI %

MnO %

P2O5 %

IK

۶۹.۰۶

۱۳.۶۴

۱.۴۶

۰.۱۹

۱.۲۱

۳.۷

۰.۷۲

۳.۴۶

۰.۱

۵.۸۹

۰.۰۱

۰.۰۶

IDK

۶۱.۲۳

۱۲.۰۲

۲.۳۹

۰.۲۳

۴.۹۶

۴.۹

۰.۶۵

۳.۴۶

۰.۰۱<

۱۰.۷۶

۰.۰۲

۰.۰۹

Physical properties

IDK

IK

Density (Kg/m3)

۱.۶۲

۱.۵۳

Viscosity (P)

TIX

TIX

Drystrength (Kg/m2)

۳۲

۳۶

Fired shrinkage

۳.۰۲

۳.۲۴

WA

۰.۵

۰.۲

Fired whiteness

Light green

Olive

α ۲۵-۵۰۰

۸۴

۸۲

مطالعات کانی شناسی به روش XRD و شیمیایی به روش XRF در این معادن بیانگر وجودکانیهای ایلیت-بنتونیت به عنوان کانیهای اصلی بوده و با توجه به وجود درصد بالایی از ترکیبات قلیایی دارای نقطه ذوب بسیار پایین است که یک مزیت در صنایع مصرفکننده میباشد و مطالعه خواص فیزیکی نشان دهنده استحکام خشک و پخت و پلاستیسیته مناسب و انقباض بعد از پخت بسیار عالی و ویژگی منحصر به فرد این کانی جذب آب در حد صفر آن است که وجود همه این خصوصیات به عنوان ویژگی خاص این ماده معدنی که سبب

تمایز آن با سایر تولیدات محسوب میگردد.

(شرینکیج بالای خاک خروس دره استحکام خشک بالا وجذب آب تقریبا صفر و رنگ زیتونی بعد از پخت از خواص بارز خاک صنعتی خروسدره آوج میباشد که سبب کاربرد فراوان این خاک در فرمول بدنه ۲۵ کارخانه کاشی شده است)

Most important physical properties:

 • - Good shrinkage

 • - High dry strength (MOR)

 • - Water absorption about zero at porcelain tile temperatures

 • - Olive fired color

  (ذخیره قطعی ۴/۵ میلیون تن-استخراج سالیانه ۲۰۰هزار تن) Material reserve : 4/5 MT

۴- معادن خاک صنعتی منطقه هشترود (آرازگونایی- یانیق)
 1. این معدن در استان آذربایجان شرقی، هشترود، بخش نظر کهریزی، روستای یانیق، معدن یانیق و به شکل پلیگونی ۴ ضلعی به مساحت ۱.۷۳۶ کیلومتر مربع میباشدکه دارای ذخیره قطعی ۲.۲۰۰.۰۰۰ تن و استخراج سالیانه۴۰.۰۰۰ تن به صورت روباز میباشد. بهرهبردارآن شرکت گنجینه معدن فلات آسیا (سهامی خاص) از مجموعه معدنی فلات آسیا میباشد.

  Chemical ananlysis(آنالیز شیمایی) BaO TiO2 CaO K2O SO3 LOI P2O5

  %%%% %%%

Sample

SiO2 %

Al2O3 %

KTH1

۵۲.۱۴

۱۴.۷۲

KTHS

۵۲.۱۴

۱۶.۸۲

Fe2O3 %

۱.۴۸

۰.۴۴

MgO %

Na2O %

۱۳.۱۷

۱.۰۸

۱۷.۳

۰.۳۹

MnO %

۰.۰۳

۰.۰۱

Cr2O3 %

۱.۰۱

۰.۰۱

<

۰.۱۴ ۹.۸۳ ۰.۳۶ ۱.۱۹ ۴.۸۷ ۰.۷۱

۰.۱۳ ۹.۷۱ ۰.۲۸ ۰.۵۵ ۱.۲ ۰.۶۳ ۰.۰۱

Major mineral phases :Quartz – Talc – Kaolinite - Illite

Physical properties(خواص فیزیکی)

Physical properties

KTHS

KTH1

Density (Kg/m3)

۱.۴۵

۱.۴۲

Viscosity (P)

TIX

TIX

Dry strength (Kg/m2)

۹۰

۹۰

Fired shrinkage

۳.۲

۳.۴

WA

۸

۱۰

Fired whiteness

White

Cream

α ۲۵-۵۰۰

۸۶

۸۶

(استحکام خشک بالا و رنگ کرم کمرنگ بعد از پخت و خواص فیزیکی بسیار خوب آن سبب شده است که مواد معدنی استخراج شده از معدن مذکور مورد مصرف در فرمول بیش از ۱۵ کارخانه آجر و ۵ کارخانه کاشی قرار گیرد)

Important physical properties

 • - Very high dry strength (MOR)

 • - Light cream fired color

 • - Decreasing in ceramic body at firing state because of free silica solution in the melt basin

  Material reserve : 3 MT

۵- معادن خاک صنعتی منطقه میانه (گورجق – اسکوق)
 1. معدن مورد نظر در استان آذربایجان شرقی، شهرستان میانه، بخش کاغذکنان، روستای اسکوق، معدن خاک صنعتی اسکوق و به صورت پلیگونی ۴ ضلعی به مساحت ۸.۸۷۴ کیلومتر مربع بوده و دارای ذخیره قطعی ۱۰۰.۰۰۰ تن و استخراج سالیانه ۱۰.۰۰۰ تن به صورت روباز میباشد. بهره بردار آن شرکت دلتا سیلیس میانه (سهامی خاص) از مجموعه معدنی فلات آسیا میباشد

  Chemical ananlysis(آنالیز شیمایی)

  Major mineral phases :Quartz – Kaolinite – Illite

Sample

SiO2 %

Al2O3 %

Fe2O3 %

TiO2 %

CaO %

MgO %

Na2O %

K2O %

SO3 %

LOI %

MnO %

P2O5 %

SKE

۷۵.۲۱

۱۳.۰۱

۰.۵۹

۰.۰۶

۰.۶۷

۰.۴۵

۱.۳۹

۴.۴۶

۰.۰۲<

۳.۸۷

۰.۰۱

۰.۰۶

Physical properties(خواص فیزیکی)

Physical properties

SKE

Density (Kg/m3)

۱.۳۵

Viscosity (P)

۲۱

Dry strength (Kg/m2)

۳۳

Fired shrinkage

۶.۷۶

WA

۸.۹۵

Fired whiteness

Cream

α ۲۵-۵۰۰

۹۰

Most important physical properties:

 • - Good shrinkage

 • - High dry strength (MOR)

 • - Light cream fired color

  Material reserve : 2 MT

۶- معادن فلدسپات منطقه محلات (حاجی قارا-حاجی قارا غربی )

معدن مورد نظر در استان آذربایجان شرقی، شهرستان میانه، بخش کاغذکنان، روستای گورجق، معدن گورجق و به صورت پلیگونی چهار ضلعی به مساحت ۶.۵۲۳ کیلومتر مربع بوده و دارای ذخیره قطعی ۲.۰۰۰.۰۰۰ تن و استخراج سالیانه ۱۸.۰۰۰ تن به صورت روباز میباشد. بهرهبردار آن شرکت دلتا سیلیس میانه (سهامی خاص) از مجموعه معدنی فلات آسیا میباشد.

Chemical ananlysis(آنالیز شیمایی)

Major Mineral Phases :Quartz – Montmorilonite – Kaolinite - Illite Physical properties(خواص فیزیکی)

Sample

SiO2 %

Al2O3 %

Fe2O3 %

TiO2 %

CaO %

MgO %

Na2O %

K2O %

SO3 %

LOI %

MnO %

P2O5 %

SKG

۷۵.۵۷

۱۲.۶

۰.۶۶

۰.۰۸

۰.۵۴

۰.۶۴

۱.۹۴

۴.۲

<

۳.۶۹

۰.۰۱

۰.۰۳

Physical properties

SKG

Density (Kg/m3)

۱.۴۵

Viscosity (P)

TIX

Dry strength (Kg/m2)

۳۰

Fired shrinkage

۴

WA

۷.۵

Fired whiteness

۷۵

α ۲۵-۵۰۰

۹۰

Most important physical properties:

 • - Good shrinkage

 • - High dry strength (MOR)

 • - Cream fired color

  Material reserve : 2 MT

۷- معادن فلدسپات منطقه غرب سیرجان و قطرویه (قطرویه- چاه قند- دشتی – چاه دزدان)

معدن مورد نظر در استان استان آذربایجان شرقی، شهرستان چهاراویماق، بخش مرکزی، روستای آرازگونآی، معدن آرازگونآی و به صورت پلیگونی ۴ ضلعی به مساحت۷/۵ کیلومترمربع بوده و دارای ذخیره قطعی۴.۰۰۸.۳۰۶ و استخراج سالیانه ۴۰.۰۰۰ تن به صورت روباز میباشد. بهرهبردارآن شرکت آرازگونای (سهامی خاص( از مجموعه معدنی فلات آسیا میباشد.

Chemical ananlysis(آنالیز شیمایی)

Major mineral phases :Quartz – Kaolinite - Albite Physical properties(خواص فیزیکی)

Sample

SiO2 %

Al2O3 %

Fe2O3 %

TiO2 %

CaO %

MgO %

Na2O %

K2O %

SO3 %

LOI %

MnO %

P2O5 %

ARS

۶۳.۸۱

۲۱.۹۴

۱.۶۶

۰.۶۳

۰.۳۲

۰.۴۴

۱.۸۷

۲.۵۶

۰.۱

۶.۳۱

۰.۰۱

۰.۳۶

AR1

۶۴.۹۱

۲۰.۴

۲.۳۵

۰.۶

۰.۳۶

۰.۳۹

۰.۸۵

۲.۳۸

۰.۱۹

۷.۱۲

۰.۰۱

۰.۱۲

AR2

۶۴.۱۶

۱۸.۵۲

۳.۲۷

۰.۵۷

۰.۷۷

۰.۳۳

۱.۶۷

۲.۱۱

۰.۲۹

۷.۵

۰.۰۱

۰.۰۸

Physical properties

AR1

AR2

ARS

Density (Kg/m3)

۱.۴۵

۱.۴۵

۱.۵

Viscosity (P)

۴۰

۴۰

۴۲

Dry strength (Kg/m2)

۲۵.۳۰

۲۵-۳۰

۳۷

Fired shrinkage

۷

۷

۴.۵-۵.۵

WA

۴-۵

۴-۵

۴-۵

Fired whiteness

Pink

Dark pink

Light pink

α ۲۵-۵۰۰

۱۰-۷×۶۸

۱۰-۷×۶۸

۱۰-۷×۶۸

مطالعات کانی شناسی به روش XRD و شیمیایی به روش XRF بیانگر وجودکایٔولینیت با مقدار سیلیس)SiO2( آزاد پایین و مقدار اکسید آلومینیوم )Al2O3( مناسب و وجود عناصر قلیایی است و مطالعه خواص فیزیکی نشاندهنده این است که این کایٔولن به تنهایی میتواند فرمولاسیون بدنه را تشکیل دهد چرا که تمام خواص فیزیکی مورد نیاز صنعت چینی و کاشی و سرامیک را اعم از مقاومت خشک و خام و پخت بالا، روانسازی خوب، شیرینکیج مناسب و آلفا پایین را در خود دارد تنها نقطه ضعف آن رنگ کرم با طیف صورتی بعد از پخت آن است که اجازه مصرف در انگوب و لعاب را نمیدهد که با پیشرفت تکنولوژی امکان رنگ زدایی و سفید کردن آن با هزینه قابل

Most Important Physical Properties:

 • - Low C.T.E

 • - High dry strength (MOR)

 • - Pink fired color

  Material reserve : 3 MT

۸- معادن منطقه اردکان یزد (کائولن نگین اردکان - فلدسپار فرازکوه)

lysis(آنالیز شیمایی)

Sample

SiO2 %

Al2O3 %

FeT %

TiO2 %

CaO %

MgO %

Na2O %

K2O %

SO3 %

LOI %

MnO %

P2O5 %

SP-PS20

۷۷.۳۵

۱۲.۷۶

۰.۳۳

۰.۰۱

۰.۴۲

۰.۱۶

۳.۴۷

۳.۶۸

۰.۰۲

۰.۶۵

۰.۰۱

۰.۰۱

۹- معدن کائولن خراسانلو ابهر
۱۰- معدن خاک صنعتی گرک باغی ساوه
 1. معدن مورد نظر در استان مرکزی، شهرستان زرندیه، بخش خرقان، روستای علیشار، معدن خاک صنعتی گرک باغی و به صورت پلیگونی ۴ ضلعی به مساحت ۱۴.۶۵۸ کیلومتر مربع بوده و دارای ذخیره قطعی ۸۸.۲۵۹ تن و استخراج سالیانه ۱۷.۰۰۰تن به صورت روباز میباشد. بهره بردارآن شرکت خاک معدنی و نسوز دوزج (سهامی خاص) از مجموعه معدنی فلات آسیا میباشد.

  Chemical ananlysis(آنالیز شیمایی)

  Major mineral phases :Quartz – Montmorilonite – Kaolinite - Illite
  کوارتز – مونتموریونیت- کایٔولینیت-الیت

Sample

SiO2 %

Al2O3 %

FeT %

TiO2 %

CaO %

MgO %

Na2O %

K2O %

SO3 %

LOI %

Cl %

P2O5 %

HARAT

۷۱.۸۳

۱۵.۵۴

۰.۰۷

۰.۰۶

۰.۳۵

۰.۰۵

۲.۴۳

۹.۷۶

۰.۰۲

۰.۶۸

۰.۰۱

۰.۱۵

Sample

SiO2 %

Al2O3 %

Fe2O3 %

TiO2 %

CaO %

MgO %

Na2O %

K2O %

SO3 %

LOI %

MnO %

P2O5 %

SKB

۶۷.۶۴

۱۶.۵۲

۲.۹۵

۰.۶۲

۰.۳۲

۰.۳۵

۰.۴۲

۳.۴۶

۰.۴۵

۶.۹۱

۰.۰۱<

۰.۱۷

تیم ما

مهندس محمد صداقت پور

مدیر فناوری اطلاعات

مهندس مهدی محمدی

مدیر عامل

آمار و ارقام

این تنها بخشی از اطلاعات و آمار و ارقام ماست…

۵۶+

نیروی کار متخصص

۱۹+

شرکتهای مرتبط

۱۴۴۰+

تناژ بهره برداری شده

۱۴+

معدن فعال

ما را دنبال کنید در...

اینستاگرام