فعالیتهای ما

بازرگانی

خرید و فروش مواد معدنی از مهمترین خدمات ما هستند زیرا مشتریان، معادن و تامین کنندگان محلی ما را به هم مرتبط می سازد.

استخراج

نتایج عملیات اکتشاف منجر به تعیین هندسه، موقعیت و کیفیت کانسار خواهد شد که اساس طراحی استخراج معادن است.

اکتشاف

یکی از مهمترین بخش های اکتشاف، انجام حفاری است که پس از تهیه نقشه های توپوگرافی و نقشه برداری در معادن انجام می شود

نمونه ها

درباره ما

کانساران آریا

شرکت معدنی کانساران آریا در راستای بهبود مستمر فرآیندهای کاری خود، موفق به پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در مجموعه خود گردید. بر این اساس شرکت کانساران آریا توجه جدی به محیط زیست در کلیه فعالیت ها، بهبود مستمر فرآیندها، اولویت دهی به نیروی انسانی به عنوان مهمترین رکن شرکت و جلب حداکثر رضایت کارفرمایان را در خط مشی خود به عنوان سرلوحه فعالیت ها تعریف نمود.

با ما در ارتباط باشید...